STAGEZOOM

MILAN'S GUI

MUSIC CONVERTER

PŘIDÁNÍ SOUBORŮ DO SEZNAMU

Zvukové soubory se přidávají do seznamu pomocí malé adresářové struktury (obr. žluté zakroužkování), která je v základním stavu programu skrytá v rozevírací pravé části. K této části se dá dostat buď kliknutím na tlačítko PŘIDAT (obr. červené zakroužkování) nebo kliknutím na svislé podlouhlé tlačítko s třemi trojúhleníčky napravo od hlavního seznamu (obr. zelené zakroužkování).

Milan's GUI 4

Zde je možné najít tu složku, ve které jsou soubory, které chceme převést do jiného formátu. Označíme (CTRL+A pro všechny) ty soubory, které chceme přidat do hlavního seznamu a kliknutím na tlačítko PŘIDAT se soubory vloží do seznamu. Vkládat můžeme soubory i po jednom buď pomocí tlačítka PŘIDAT nebo dvojklikem na tento soubor. Při velkém počtu naráz přidávaných souborů může chvíli trvat (cca sekundy) než se vloží do hlavního seznamu. To co je vloženo do hlavního seznamu, s tím se potom bude pracovat.


VOLBA VÝSTUPNÍHO FORMÁTU

Volba výstupního formátu (zvukového formátu) se provádí kliknutím na tlačítko VÝSTUPNÍ FORMÁT (obr. červené zakroužkování), popř. kliknutím na obrázek s nastaveným zvukovým formátem. Po kliknutí se objeví nabídka s podporovanými zvukovými formáty (obr. zelené zakroužkování). V první části jsou seřazeny ztrátové kodeky (OGG-MPC; mimo WAV), v druhé části nabídky jsou bezeztrátové kodeky (FLAC-LA; mimo Speex).

Milan's GUI 4


NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO FORMÁTU

Krok nastavení vlastností výstupního formátu není pro méně zkušené uživatele povinný. Každý kodek zvukového formátu má už přednastavené své výchozí vlastnosti, při kterých davá slušné výstupní výsledky.

Komu tyto nastavení nevyhovují mohou je změnit. K nastavení kodeků se uživatel dostane tak že klikne na horizontálně podlouhlé tlačítko s třemi trojúhelníčky pod hlavním seznamem (obr. červené zakroužkování). Tím se rozevře spodní nabídka s nastavením kodeků (vlevo)(obr. zelené zakroužkování) a zobrazením komentářů (IDtagů)(vpravo)(obr. žluté zakroužkování).

Milan's GUI 4


VÝBĚR VÝSTUPNÍ SLOŽKY

Předtím než se spustí převod je nutné vybrat adresář, do kterého se budou převáděné soubory ukládat. Tento adresář je možné vybrat po kliknutí na tlačítko CÍLOVÝ ADRESÁŘ (obr. červené zakroužkování). Otevře se dialogové okno (obr. zelené zakroužkování), kde je možno si vybrat výstupní složku. Po zavření dialogu je vybraná cesta k adresáři vidět na řádku pod tlačítky (obr. žluté zakroužkování).

Milan's GUI 4


SPUŠTĚNÍ PŘEVÁDĚNÍ

Když už jsou přidány soubory do seznamu, vybrán a nastaven výstupní formát, zvolen cílový adresář je možné spustit převádění. Stane se tak kliknutím na nepřehlédnutelné modré kulaté tlačítko s nápisem Milan's GUI GO! (obr. červená šipka).

Po spuštění převádění s horní části programu (obr. zelené zakroužkování) zobrazují informace o převádění (kolikátý soubor z kolikati se právě převádí, atd.). Konzolový výstup je také možno pozorovat v dolní části (obr. žluté zakroužkování) Milan's GUI. Většinou procentuelně udává, jaká část jednotlivých souborů je už převedena. Tento konzolový výstup je možné vypnout v dialogu nastavení (viz instalace).

Po převedení všech souborů v seznamu se objeví dialogové okno PŘEVOD HOTOV.

Milan's GUI 4


ÚPRAVA KOMENTÁŘŮ (IDtagů) PŘI PŘEVÁDĚNÍ

Pokud převádíme soubory z jednoho formátu do druhého, je možné zároveň také přidat/upravit komentáře, které budou ve výstupních souborech. Komentáře se zobrazují a je je možné přidávat a upravovat ve spodní rozevíratelné části programu (viz NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO FORMÁTU - obr. žluté zakroužkování).

Po provedené editaci komentářů u souboru musí být stisknuto tlačítko DOČASNÉ ULOŽENÍ KOMENTÁŘŮ (vždy u každého souboru). Tím se dočasně zaznamená změna komentářů - původní soubory v seznamu nejsou nijak touto změnou ovlivněny - změna se týká výstupních souborů. Pokud nějaký vstupní soubor v seznamu obsahuje komentáře, tak tyto komentáře i bez editace budou obsaženy ve výstupním souboru.

Po editaci komentářů je možné zahájit převod (viz SPUŠTĚNÍ PŘEVÁDĚNÍ).


ÚPRAVA KOMENTÁŘŮ (IDtagů) - ODEBRÁNÍ, GENERACE, PŘEJMENOVÁNÍ SOUBORŮ PODLE KOMENTÁŘŮ

Pokud chceme pracovat s komentářy u souborů, musí se zvolit mód úpravy komentářů. To se provede stejným způsobem jako VOLBA VÝSTUPNÍHO FORMÁTU, jenže se nezvolí nějaký kodek, ale poslední položka s názvem UPRAVIT KOMENTÁŘE. Tím se změní levá část spodního rozevíratelné části programu z nabídky nastavení kodeků na možnosti úpravy komentářů.

Zde jsou tři možnosti práce s komentáři. První možnost - PŘEJMENOVAT SOUBORY - má za úkol přejmenovat soubory vložené do seznamu podle vybraných komentářů. Struktura nového názvu souboru se nastavuje pomocí zkratek, které se zapisují šedého řádku (obr. azurová šipka). Druhá možnost - GENEROVAT TAGY Z NÁZVŮ - provádí opačnou úpravu než předchozí funkce. Má za úkol generovat komentáře z názvů souborů. Nastavení generace komentářů se znovu provádí pomocí zkratek jako v předchozím případě. Třetí možnost - ODSTRANIT TAGY - jak už název napovídá odstraní všechny komentáře ze všech souborů v seznamu. Dále je možné editovat samotné komentáře viz ÚPRAVA KOMENTÁŘŮ (IDtagů) PŘI PŘEVÁDĚNÍ (upravit komentáře a u každého souboru stisknout tlačítko DOČASNÉ ULOŽENÍ KOMENTÁŘŮ).

Po nastavení jedné z možností a úpravě samotných komentářů se samotné upravení komentářů provede tradičně kliknutím na tlačítko Milan's GUI GO! (viz SPUŠTĚNÍ PŘEVÁDĚNÍ).


Milan's GUI 4


>> STAGEZOOM.NET - PORTÁL :: MGUI :: WEBDESIGN :: GRAFIKA :: FOTO :: MUSIC << [CNW:Counter] © Milan Škrob :: TIE :: mgui@stagezoom.net